સીમલેસ મશીન

 • Seamless Knitting Machine

  સીમલેસ વણાટ મશીન

  શું તમે તમારા અન્ડરવેર, યોગ અને સ્પોર્ટસ સૂટની જરૂરિયાત માટે ચીનમાં વ્યાવસાયિક સીમલેસ નીટીંગ મશીન મેન્યુફેક્ચરિંગ શોધવા માંગો છો?
  પછી તમે યોગ્ય જગ્યાએ આવ્યા છો.
  અમે તમારી જરૂરિયાતને શ્રેષ્ઠ રીતે મેચ કરવા માટે વધુ સારી સીમલેસ પરિપત્ર વણાટ મશીન ઓફર કરી શકીએ છીએ.

  એફઓબી કિંમત: યુએસ 18000-25000 પ્રતિ સેટ
  ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો: 1 સેટ
  પુરવઠા ક્ષમતા: દર વર્ષે 1000 સેટ
  પોર્ટ: ઝિયામન
  ચુકવણીની શરતો: ટી/ટી, એલ/સી

 • Seamless Hair Bands Knitting Machine

  સીમલેસ હેર બેન્ડ્સ વણાટ મશીન

  શું તમે તમારા ચોક્કસ જેક્વાર્ડ હેર ટાઈની જરૂરિયાત માટે ઉચ્ચ ઉત્પાદન સીમલેસ હેર બેન્ડ્સ વણાટ મશીન ઉત્પાદન શોધવા માંગો છો?
  પછી તમે યોગ્ય જગ્યાએ આવ્યા છો.
  તમારી જરૂરિયાતને શ્રેષ્ઠ રીતે મેચ કરવા માટે અમે સારી ગુણવત્તાવાળી જેક્વાર્ડ હેર રોપ મેકિંગ મશીન ઓફર કરી શકીએ છીએ.

  એફઓબી કિંમત: યુએસ 6500-15000 પ્રતિ સેટ
  ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો: 1 સેટ
  પુરવઠા ક્ષમતા: દર વર્ષે 1000 સેટ
  પોર્ટ: ઝિયામન
  ચુકવણીની શરતો: ટી/ટી, એલ/સી

 • Knee Cap Knitting Machine

  ઘૂંટણની કેપ વણાટ મશીન

  શું તમે તમારા ઘૂંટણની લપેટી બ્રેસ સ્લીવની જરૂરિયાત માટે ટસ્ટ લાયક ઘૂંટણની કેપ વણાટ મશીન ઉત્પાદન શોધવા માંગો છો?
  પછી તમે યોગ્ય જગ્યાએ આવ્યા છો.
  અમે પીડાને શ્રેષ્ઠ રીતે રાહત આપવા માટે વધુ સારી ગુણવત્તાવાળી નecકેપ સપોર્ટ મેકિંગ મશીન ઓફર કરી શકીએ છીએ.

  એફઓબી કિંમત: યુએસ 15000-25000 પ્રતિ સેટ
  ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો: 1 સેટ
  પુરવઠા ક્ષમતા: દર વર્ષે 1000 સેટ
  પોર્ટ: ઝિયામન
  ચુકવણીની શરતો: ટી/ટી, એલ/સી

 • Rib Cuff Circular Knitting Machine

  પાંસળી કફ પરિપત્ર વણાટ મશીન

  શું તમે તમારી કફની જરૂરિયાત માટે વ્યાવસાયિક રિબ કફ વણાટ મશીન ઉત્પાદન શોધવા માંગો છો?
  પછી તમે યોગ્ય જગ્યાએ આવ્યા છો.
  તમારી જરૂરિયાતને શ્રેષ્ઠ રીતે પૂરી કરવા માટે અમે ઉચ્ચ ઉત્પાદન કફ મેકિંગ મશીન ઓફર કરી શકીએ છીએ.

  એફઓબી કિંમત: યુએસ 8000-15000 પ્રતિ સેટ
  ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો: 1 સેટ
  પુરવઠા ક્ષમતા: દર વર્ષે 1000 સેટ
  પોર્ટ: ઝિયામન
  ચુકવણીની શરતો: ટી/ટી, એલ/સી

 • Medical Bandage Knitting Machine

  તબીબી પાટો વણાટ મશીન

  શું તમે તમારી જરૂરિયાત માટે મેડિકલ પાટો વણાટ મશીન ઉત્પાદન શોધવા માંગો છો?
  પછી તમે યોગ્ય જગ્યાએ આવ્યા છો.
  તમારી જરૂરિયાતને શ્રેષ્ઠ રીતે પૂરી કરવા માટે અમે વધુ સારી કામગીરી મેડિકલ કોટન નેટ બેન્ડેજ મેકિંગ મશીન ઓફર કરી શકીએ છીએ.

  એફઓબી કિંમત: યુએસ 8000-15000 પ્રતિ સેટ
  ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો: 1 સેટ
  પુરવઠા ક્ષમતા: દર વર્ષે 1000 સેટ
  પોર્ટ: ઝિયામન
  ચુકવણીની શરતો: ટી/ટી, એલ/સી